Een betere wereld!

Öko-Tex Standaard 100 – getest op schadelijke stoffen

Zij zorgen ervoor dat u zich goed voelt
Sinds 1992 heeft de Öko-Tex 100-norm zich ontpopt tot een internationale veiligheidsnorm, die toepassing vindt in de gehele textielketen.
Meer dan 4.200 bedrijven over de hele wereld in de textiel en kledingindustrie zijn betrokken bij het Öko-Tex certificatienetwerk. Met meer dan 20.000 certificaten uitgereikt aan miljoenen textielproducten, is Öko-Tex Standaard 100 ‘s werelds leidinggevend ecolabel geworden voor het testen van textiel op schadelijke stoffen.
Het Öko-Texsysteem garandeert dat het geteste en gecertificeerde textiel vrij is van schadelijke stoffen die een risico vormen voor de gezondheid van de mens.

Wat is de norm Öko-Tex 100?

De norm Öko-Tex 100 is ‘s werelds leidinggevend ecolabel voor textielmateriaal, dat vrij is van schadelijke stoffen. Textielmateriaal met dit label werd getest en gecertificeerd door internationaal erkende textielinstituten (bijv. Centexbel).

 

Hoe kan u een geldig Öko-Texlabel herkennen?

Controleer steeds of het testnummer en de naam van het instituut vermeld staan. Het Öko-Texlabel is een geregistreerd handelsmerk, wettelijk beschermd door het Verdrag van Madrid.

Betekenis van het testnummer en hoe lang is een certificaat geldig?

Het testnummer geeft u de garantie dat een controle werd uitgevoerd. Een Öko-texcertificaat is geldig voor een periode van 12 maanden en kan enkel verlengd worden via een aanvraag. Hierbij wordt opnieuw een bijkomende controle uitgevoerd op het materiaal dat op dat ogenblik in productie is.

Wat betekent menselijke ecologie voor textielmaterialen?

Onder het begrip “menselijke ecologie” wordt het effect van het textielmateriaal op de mens verstaan. De wisselwerking tussen textiel en mens ligt bijgevolg aan de basis van Öko-Tex 100.
Textielmaterialen, getest volgens de criteria van de ÖkoTex 100-norm geven u de waarborg geen stoffen te bevatten die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van de mens.

Wie kan een Öko-Tex 100-certificaat behalen en hoe gebeurt dit?

Bedrijven die een certificaat wensen te behalen voor één van hun producten kunnen zich richten tot Centexbel, als testinstituut aangesloten bij de Öko-Texorganisatie.
Een certificaat kan verkregen worden voor alle producten uit de gehele textielketen. Zowel vezel-, garen- als weefselproducenten, textielveredelaars, confectionairs en leveranciers van accessoires kunnen voor hun producten een certificaat behalen.

Wat is de internationale Öko-Texvereniging?

Dit is een vereniging van 12 Europese instituten voor textielonderzoek met vestigingen in de volgende landen: België (Centexbel), China, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Hongarije, Italië, Japan, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, Slowakije, Turkije, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zweden en Zwitserland.
Deze verschillende instituten, lid van de Öko-Texorganisatie, hebben technische expertise op het vlak van textielprocessen en wetenschappelijke kennis inzake kledingfysiologie en aanverwante domeinen. Zij delen de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van de criteria en de testmethoden, die in de Öko-Tex 100-norm worden gebruikt.

Op welke basis werken de verschillende Öko-Texinstituten?

Alle testinstituten maken gebruik van dezelfde testprocedures en specificaties, die zijn vastgelegd in overeenstemming met de huidige wetenschappelijke kennis. Vaak overschrijden ze de wettelijk opgelegde regelgeving in de individuele landen.

Welke internationale rol speelt de Öko-Tex 100-norm?

Ten gevolge van nationale verschillen in de wettelijke vereisten en de opvattingen rond veiligheid is het noodzakelijk een uniforme veiligheidsnorm te hanteren voor schadelijke bestanddelen als bepaalde stappen in de textielketen internationaal worden uitbesteed. Dit verhoogt het bewustzijn van deze bedrijven bij het omgaan met problematische giftige bestanddelen op een globaal niveau.

Welke rol speelt de lijst met Öko-Tex 100-vereisten?

De eisen van de norm slaan op meer dan 100 testparameters die bindend zijn voor alle Öko-Texinstituten binnen de Öko-Texorganisatie.
Limietwaarden en eisen worden vastgelegd in overeenstemming met de recentste wetenschappelijke kennis en de opgelegde eisen binnen de landen van de Öko-Texorganisatie.

Welke testcriteria neemt Öko-Tex 100 in overweging?

Öko-Tex 100 verbiedt of legt beperkingen op aan het gebruik van gevaarlijke stoffen.
Volgende parameters zijn opgenomen in de lijst met Öko-Texeisen:
§  verboden azokleurstoffen;
§  kankerverwekkende en allergieverwekkende kleurstoffen;
§  formaldehyde;
§  pesticiden;
§  gechloreerde fenolen;
§  organochloorcarriers;
§  extraheerbare zware metalen;
§  nikkel;
§  kleurechtheid;
§  pH-waarde;
§  ftalaten in babyartikels;
§  organotinverbindingen (TBT en DBT);
§  emissie van vluchtige componenten;
§  geur.

Productklassen

De Öko-Tex 100-norm is gebaseerd op het principe dat baby’s een speciale bescherming nodig hebben!
De indeling in verschillende productklassen stemt overeen met het verschil in gebruik: hoe intenser het contact met de huid, hoe strenger de vereisten.

Artikel, basisproducten en accessoires

Productklasse

Voor baby’s en peuters tot 2 jaar oud

I

Met direct huidcontact, wanneer een groot deel van de oppervlakte van het textiel in direct contact komt met de huid tijdens het dragen

II

Zonder direct contact met de huid, wanneer er geen direct contact is met de huid of als enkel een klein stukje van het textiel in direct contact komt met de huid tijdens het dragen

III

Voor decoratiemateriaal

IV

Waarom ondersteunen meer dan 4.200 bedrijven uit de textiel- en confectie-industrie de Öko-Tex 100-norm?

Het is in het voordeel van de bedrijven om modieuze, functionele en gemakkelijk te onderhouden textielmaterialen te produceren, dat tegelijkertijd ook voldoet aan de vereisten van de menselijke ecologie. Zo scheppen de producenten vertrouwen in textiel bij de consument.

Wat betekent Öko-Tex 100 plus?

Het Öko-Tex 100 plus label toont aan dat de producten gecertificeerd zijn volgens het Öko-Tex 100 gezondheidslabel en dat ze uitsluitend in milieubewuste ondernemingen geproduceerd zijn. Alle bedrijven uit deze productieketen, van begin tot einde, zijn gecertificeerd volgens de Öko-Tex 1000